O Nas

Spółka ISTRA powstała w 2009 roku w celu przygotowania, realizacji i eksploatacji projektów z zakresu energetyki wiatrowej.

Właściciele oraz zarząd spółki to osoby z dużym doświadczeniem w zakresie takich sektorów gospodarki jak zarządzanie, finanse i biznes.

Spółka jest w trakcie realizacji projektu budowy farmy wiatrowej o mocy 5,0 MW zlokalizowanej w miejscowości Paproć, gmina Nowy Tomyśl.

Spółka obecnie ubiega się o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa Elektrowni Wiatrowych w miejscowości Paproć” z środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, DZIAŁANIE 9.4: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”.
ISTRA Sp. z o.o. uzyskała Subwencje Finansową udzieloną przez Polski Fundusz Rozwoju.